Natrag

Istraživanje i razvoj

Istraživanje i razvoj

U našem istraživačkom radu uvijek se iznova pitamo: "Kako napraviti još više da bismo Vam ponudili još bolje". 
Najveći poslovni uspjesi gotovo se uvijek temelje na postignutim inovacijama – novim idejama, novim projektima, novim proizvodima. Svakoj farmaceutskoj kući najveće zadovoljstvo svakako predstavlja formuliranje novog proizvoda. Utoliko više, što se iza njega uvijek skriva višemjesečni ili višegodišnji trud velikog tima stručnjaka. 
Sve započinje s idejom – zdravstveni problem i s njime povezane tegobe sagledavaju se s različitih aspekata. Pokušavaju se pronaći prirodne supstancije, vitamini, minerali ili biljni ekstrakti, koji svojim sastavom mogu ponuditi pomoć u rješavanju specifičnih tegoba. Kada se konačno odabere optimalna kombinacija aktivnih tvari, biraju se najkvalitetnije sirovine i počinje proces proizvodnje. Tijekom čitavog procesa, sirovine, ali i sam proizvod, prolaze kroz brojne, složene postupke kontrole kvalitete. U isto vrijeme, pripremaju se stručne informacije, edukativni materijali za ljekarnike i liječnike te definira vizualni identitet proizvoda. Gotovi proizvod još jednom odlazi na analizu u mjerodavne zdravstvene institucije, gdje dobiva sve potrebne dozvole i potvrde o kvaliteti. Rezultat takvih nastojanja su i naši proizvodi.

Vizija

Želimo biti vodeća tvrtka u proizvodnji biljnih lijekova, dijetetskih proizvoda i dodataka prehrani u regiji. Time što uz svoje proizvode nudimo znanje stečeno tijekom dvadeset godina u formuliranju, proizvodnji, prodaji i promociji prirodnih lijekova, želimo na svim tržištima gdje smo prisutni, uspostaviti sustav holističkog poimanja zdravlja kroz zdravstvenu edukaciju i preventivno djelovanje.


Misija

Kroz cjeloviti program pomoći za očuvanje zdravlja i prevenciju bolesti želimo sudjelovati u unaprjeđenju kulture zdravlja svakog pojedinca i šire društvene zajednice. 
Gradimo povjerenje i konstruktivne odnose s korisnicima kroz međusobno razumijevanje i uvažavanje, ispunjavajući njihove zahtjeve i očekivanja. Stalnim ulaganjem u kvalitetu i brigom o potrebama korisnika, stvaramo čvrstu osnovu na kojoj se temelji njihovo zadovoljstvo. Korisnicima pružamo visokokvalitetne i vjerodostojne proizvode zasnovane na znanju, kompetencijama i standardima struke.
Svojim djelatnicima omogućavamo napredovanje stručnim obrazovanjem, poticanjem motiviranosti i povećanjem sveukupnog standarda.
Svojom misijom želimo uspostaviti vrijednosti etičnog poslovanja i na tom temelju ostvariti svoje ciljeve.


Strateški ciljevi

  1. Razvoj novih proizvoda i povećanje tržišnog udjela u regiji uz zadržavanje vodeće uloge na domaćem tržištu.

  2. Biti prvi izbor korisnicima zbog kvalitete naših proizvoda i usluga te na temelju uzajamnog povjerenja i etičnosti.

  3. Osigurati rast prihoda od prodaje uz povećani fizički obujam proizvodnje.

  4. Smanjiti troškove proizvodnje i režija unapređivanjem tehnologije rada, optimalizacijom i racionalizacijom poslovanja.

  5. Trajno uvažavati želje korisnika, kupaca, zaposlenika i menadžmenta, stvarajući kolektivni duh pripadnosti poduzeću te razvijati timski rad, a pri tome inzistirati na visokoj odgovornosti  ulažući u stručnu edukaciju i motivaciju.

  6. Dugoročno uspostaviti korisne i stabilne odnose s dobavljačima i partnerima.

  7. Povezati se sa stranim strateškim partnerima. 


Zaštita privatnosti pitajte nas