Natrag

Kontakt

FIDIFARM d.o.o. proizvodnja lijekova i dijetetskih proizvoda
DIETPHARM d.o.o. za marketing i trgovinu
Obrtnička 37
10437 Bestovje, Rakitje
tel: +385 (1) 2413 800
fax: +385 (1) 2413 835

Savjetovalište
savjetovaliste.dietpharm@atlanticgrupa.com

Kontakt za poslovne partnere
fidifarm@atlanticgrupa.com 

Prijava nuspojave
Ukoliko primijetite bilo kakvu nuspojavu lijekova tvrtke Fidifarm , možete je prijaviti na jedan od sljedećih načina:

Izravno Agenciji za lijekove i medicinske proizvode

Fidifarm-u:

  • na e-mail adresu: Nuspojave.Fidifarm@atlanticgrupa.com
  • na broj telefona: 01/2413 800 (0-24 h)
  • na broj fax-a: 01/2413 835 (8-16 h)
  • poštom na adresu : Fidifarm d.o.o, Obrtnička 37, Rakitje, 10 437 Bestovje

NAPOMENA
Prilikom prijave nuspojave Fidifarm-u, bilo e-mail-om,  telefonom, putem fax-a ili poštom važno je staviti svoje kontakt podatke (ime, prezime i brojeve telefona i/ili e-mail) da Vas Fidifarm kontakt osoba za farmakovigilanciju može kontaktirati za dodatne informacije koje su potrebne da se nuspojava obradi i kao takva prijavi Agenciji za lijekove i medicinske proizvode sukladno važećoj zakonskoj regulativi.
Fidifarm d.o.o. se obvezuje da će sve podatke o prijavitelju koristiti isključivo u svrhu prikupljanja podataka o nuspojavama te prijavljivanja nuspojava Agenciji za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske.


Zaštita privatnosti pitajte nas