Natrag

Pravila programa vjernosti

Članak 1.

Organizator programa vjernosti naziva “DIETPHARM KLUB ZDRAVLJA” (u daljnjem tekstu: Program vjernosti) je FIDIFARM d.o.o., Obrtnička 37, Rakitje (u daljnjem tekstu: Organizator). Članstvo u Programu vjernosti je besplatno.


Članak 2.
UČLANJENJE

Članom Programa vjernosti se postaje popunjavanjem i predajom pismene pristupnice na nekom od prodajnih mjesta proizvoda FIDIFARM, DIETPHARM ili SALUS HAUS, ili elektronskim putem, i to putem prijavnice na web stranici Organizatora www.dietpharm.hr.

Sadržaj pristupnice odnosno prijavnice određuje Organizator, u skladu sa zakonom i potrebama Programa vjernosti.

Pristupnica odnosno prijavnica za učlanjenje u Program vjernosti obavezno sadrži potvrdu člana o prihvatu ovih Pravila, u njihovoj svakodobno važećoj verziji. Prihvatom Pravila član Programa vjernosti također daje svoju suglasnost da se njegovi osobni podaci, koje učlanjenjem predaje Organizatoru, prikupljaju i koriste u svrhu i na način utvrđen ovim Pravilima.

Po učlanjenju član prima karticu Programa vjernosti s članskim brojem, temeljem koje ostvaruje članska prava određena ovim Pravilima.


Članak 3.
PRAVA I OBVEZE

Samom činjenicom članstva u Programu vjernosti, član ne preuzima nikakve obveze. Svojim učlanjenjem član stječe pravo sudjelovanja u Programu vjernosti, a koje se sastoji od:

  • sakupljanja bodova prilikom svake kupnje proizvoda FIDIFARM, DIETPHARM ili SALUS HAUS (osim kupnje lijekova na recept) i mogućnost njihovog korištenja za dobivanje nagrade iz nagradnog programa DKZ, sukladno bodovanju po načelu 10 kn = 1 bod, uz mogućnost biranja ponuđenih nagrada prema bodovima. Detalji nagrađivanja biti će opisani u nagradnom programu DKZ, koji će članovi primati poštom na svoju adresu, moći preuzeti na prodajnim mjestima proizvoda FIDIFARM, DIETPHARM ili SALUS HAUS, a koji će biti dostupan i na web stranici www.dietpharm.hr.
  • opcija primanja edukativnih materijala i obavijesti o novitetima
  • mogućnosti povoljnije kupnje proizvoda i prikupljanja dodatnih bodova prilikom akcijskih prodaja, organiziranih samo za članove Programa vjernosti
  • primanje besplatnih proizvoda ili njihovih uzoraka
  • sudjelovanje u zdravstvenim i edukativnim radionicama, te na prigodno organiziranim mjerenjima tjelesnih vrijednosti
  • mogućnost korištenja usluga ugovorenih partnera Programa vjernosti po povoljnijim cijenama
  • sudjelovanja u nagradnim igrama namijenjenim isključivo članovima Programa vjernosti
  • brojne druge pogodnosti koje će Organizator s vremena na vrijeme osigurati za članove Programa vjernosti

Organizator pridržava pravo proširiti sadržaj Programa vjernosti, ali i ograničiti ga, prema vlastitoj ocjeni, bez posebne obavijesti o tome.

Na web stranici Organizatora www.dietpharm. hr, Organizator će osigurati elektronski obrazac putem kojeg članovi Programa vjernosti mogu Organizatoru uputiti svoje upite vezano za provođenje Programa vjernosti, te prijaviti gubitak članske kartice Programa vjernosti.


Članak 4.
OSOBNI PODACI

U postupku prikupljanja i korištenja osobnih podataka članova Programa vjernosti, Organizator postupa u skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka Republike Hrvatske. Osobni podaci koje pristupnik prilikom učlanjenja u Program vjernosti obavezno stavlja na raspolaganje Organizatoru su ime, prezime, adresa, datum rođenja, spol, e-mail adresa i kontakt telefon, te opcionalno, preferencije kupovanja, stručna sprema, bračni status, dodatni kontakt telefon i dr.

Osobni podaci koje pristupnik učlanjenjem predaje Organizatoru koristiti će se isključivo u svrhu provođenja Programa vjernosti, odnosno za potrebe sudjelovanja u aktivnostima namijenjenim članovima Programa vjernosti, uključujući marketinške svrhe.

Osobni podaci vode se u informatičkom sustavu Organizatora uz poduzimanje odgovarajućih mjera za njihovu zaštitu i brišu se čim član otkaže članstvo u skladu s ovim Pravilima ili mu članstvo na bilo koji drugi način prestane, te u svakom slučaju prestankom provođenja Programa vjernosti sukladno odluci Organizatora.

Eventualne promjene u osobnim podacima koje su od važnosti za provedbu Programa vjernosti i ostvarivanje pogodnosti iz istog, prijavljuje Organizatoru sam član, te je isključivo član odgovoran za točnost danih osobnih podataka. Temeljem pismenog zahtjeva člana, Organizator će mu dati obavijesti o osobnim podacima koji se na njega odnose.


Članak 5.
PRESTANAK ČLANSTVA

Član može otkazati članstvo pisanom obaviješću, bez obrazloženja, na adresu Organizatora, kao i elektronskim putem, i to odjavom na web stranici Organizatora www.dietpharm.hr.

Organizator također može, pisanom obaviješću, bez obrazloženja, otkazati članstvo pojedinom članu.

Članstvo prestaje u svakom slučaju prestankom provođenja Programa vjernosti sukladno odluci Organizatora.


Članak 6.
STUPANJE NA SNAGU I PROMJENE PRAVILA

Ova Pravila stupaju na snagu danom objave na web stranici Organizatora www.dietpharm.hr.

Organizator je ovlašten u bilo kojem trenutku donijeti izmjene i dopune ovih Pravila ili nova Pravila, bez potrebe pristanka članova, koja će se primjenjivati od dana njihove objave na web stranici prodajnog lanca Organizatora www.dietpharm.hr.

U Zagrebu, 01.06.2014.g. FIDIFARM d.o.o.


Zaštita privatnosti pitajte nas